Globalus

Ką pasaulis galvoja 2002 m

Apžvalga Visuotinis niūrumas ir augantis antiamerikietiškumas Nepaisant to, kad po 2001 m. Rugsėjo 11 d. Teroristo iš pradžių kilo visuomenės simpatija Amerikai

2003 m. Besikeičiančio pasaulio vaizdai

Karo Irake greitis ir vyraujantis įsitikinimas, kad dėl to Irako žmonėms yra geriau, kukliai pagerino Amerikos įvaizdį. Tačiau daugumoje šalių JAV nuomonė yra žymiai mažesnė nei prieš metus.


Metai po Irako karo

Praėjus metams po karo Irake nepasitenkinimas Amerika ir jos politika labiau sustiprėjo, o ne sumažėjo. Jungtinių Valstijų nuomonė Prancūzijoje ir Vokietijoje dabar yra bent jau tokia neigiama, kaip karo išvadose, o britų nuomonė yra neabejotinai kritiškesnė. Amerikos ir vienašališkumo suvokimas tebėra plačiai paplitęs Europos ir musulmonų tautose, o karas Irake pakirto Amerikos patikimumą užsienyje. Abejonių dėl JAV vadovaujamo karo su terorizmu motyvų gausu, o vis daugiau europiečių nori, kad užsienio politika ir saugumo priemonės būtų nepriklausomos nuo JAV. Visoje Europoje yra didelė parama, kad Europos Sąjunga taptų tokia pat galinga kaip ir JAV.