• Pagrindinis
  • Globalus
  • „Skaldykite islamą ir nacionalinius įstatymus musulmoniškame pasaulyje“

„Skaldykite islamą ir nacionalinius įstatymus musulmoniškame pasaulyje“

Kai nesutarimai Viduriniuose Rytuose ir toliau tampa antraštėmis, pradedant kovotojų grupuote ISIS ir baigiant Sirijos pabėgėliais, musulmonų pasaulis smarkiai nesutaria, kokie santykiai turėtų būti tarp islamo principų ir vyriausybių įstatymų. 2015 m. Pew tyrimų centro apklaustose 10 šalių, kuriose gyvena nemažai musulmonų, pastebimas skirtumas, kiek žmonės mano, kad Koranas turėtų daryti įtaką savo tautos įstatymams.


Kiek Koranas turėtų daryti įtaką mūsų šaliai

Pakistane, Palestinos teritorijose, Jordanijoje, Malaizijoje ir Senegale maždaug pusė ar daugiau visų gyventojų sako, kad jų šalies įstatymai turėtų griežtai atitikti Korano mokymą. Priešingai, Burkina Fase, Turkijoje, Libane ir Indonezijoje sutinka mažiau nei ketvirtadalis. Daugelyje šių šalių, kuriose nemusulmonai sudaro didelę gyventojų dalį, šiuo klausimu tarp pagrindinių religinių grupių kyla didelių nesutarimų.

Pavyzdžiui, 42% daugybės Nigerijos gyventojų mano, kad Koranas neturėtų daryti įtakos įstatymams, o 27% mano, kad įstatymai turėtų griežtai laikytis Korano mokymo. Tačiau tarp Nigerijos musulmonų 52% teigia, kad nacionaliniai įstatymai turėtų atitikti islamo įstatymus, palyginti su tik 2% Nigerijos krikščionių.

Tai yra pagrindinės neseniai „Pew Research Center“ atliktos 10 194 respondentų apklausos, atliktos 10-oje šalių, turinčių daug musulmonų, 2015 m. Balandžio 5– gegužės 21 d. Išvados. Jei nenurodyta kitaip, rezultatai skirti šalies gyventojams, įskaitant ir ne musulmonus. Kiekvienoje iš šių šalių musulmoniškų gyventojų procentas svyruoja nuo beveik visų Palestinos teritorijų ir Pakistano iki maždaug pusės Nigerijoje. Apklausoje dalyvavo keturios iš 10 šalių, kuriose gyvena daugiausia musulmonų (Indonezija, Pakistanas, Nigerija ir Turkija).

Žmonės sako, kad jų nacionaliniai įstatymai turėtų griežtai laikytis Korano

Šalių požiūriai į griežtą įstatymų laikymąsi pagal Koraną labai skiriasiPusė ar daugiau keturiose iš 10 apklaustų šalių teigia, kad jų šalių įstatymai turėtų griežtai vadovautis Korano mokymu. Ši nuomonė ypač paplitusi Pakistane (78 proc.), Vienoje iš penkių pasaulyje paskelbtų islamo respublikų, ir Palestinos teritorijose (65 proc.). Parama griežtai laikytis Palestinos teritorijose. 2011 m. Tik 36% palestiniečių teigė, kad jų įstatymai turėtų griežtai laikytis Korano.

Jordanijoje, kuri yra konstitucinė monarchija, 54% teigia, kad jų įstatymai turėtų griežtai laikytis Korano. Dar 38% teigia, kad Jordanijos įstatymai turėtų vadovautis islamo vertybėmis ir principais, bet ne griežtai laikytis Korano. Tik 7% mano, kad įstatymai neturėtų būti paveikti šventosios islamo knygos. Nuo 2012 m. Sumažėjo 18 procentinių punktų jordaniečių, sakančių, kad priimant nacionalinius įstatymus reikėtų griežtai laikytis Korano.


Religija nesutaria, ar šalisMaždaug pusė malaiziečių (52 proc.) Palaiko griežtą nacionalinių įstatymų laikymąsi; visiškai 78% musulmonų malaiziečių laikosi tokios nuomonės, tačiau tik 5% budistų malajų sutinka. Vietoj to, 38% budistų mažumos Malaizijoje nori, kad įstatymai nesilaikytų Korano, nors panašus procentas (37%) nuomonės nepateikia.Senegaliečiai šiuo klausimu nesutaria: 49 proc. Teigia, kad įstatymai turėtų griežtai laikytis Korano, tuo tarpu lygus procentas sako, kad įstatymai neturėtų būti griežtai laikomasi (33 proc.) Arba Koranas neturi jų paveikti (16 proc.).


Nigerijoje tik 27% visų gyventojų mano, kad įstatymai turėtų atidžiai sekti Koraną, o 17% teigia, kad įstatymai turėtų būti vadovaujamasi islamo principais, o 42% teigė, kad Koranas neturėtų daryti jokios įtakos įstatymams. Nenuostabu, kad šiuo klausimu yra aiški takoskyra tarp Nigerijos musulmonų ir krikščionių. Maždaug pusė Nigerijos musulmonų (52 proc.) Teikia pirmenybę griežtam Korano aiškinimui šalies įstatymams, o 64 proc. Nigerijos krikščionių nori, kad Koranas neturi įtakos.

Nuo 2013 m. Nigeriečių, teigiančių, kad nacionalinius įstatymus turėtų griežtai formuoti Koranas, procentas padidėja 8 procentiniais punktais. Šios nuotaikos padidėjimą lemia musulmonų gyventojai. Nigerijos krikščionių požiūris nesikeitė nuo 2013 m.


Kai žmonės sako, kad nacionaliniai įstatymai turėtų ne taip griežtai laikytis Korano

Žmonės Indonezijoje, Libane, Turkijoje ir Burkina Fase yra pasaulietiškesni savo orientacija. Maždaug du trečdaliai ar daugiau kiekvienoje iš šių šalių nori, kad įstatymams arba Koranas turėtų įtakos (ir griežtai nesilaikytų jo mokymų), arba kad Koranas būtų visiškai paliktas be įstatymų leidybos. Libano ir Burkina Faso atveju tai bent iš dalies yra susiję su religine takoskyra tose šalyse.

Dauguma Libano krikščionių (59 proc.) Sako, kad Koranas neturėtų daryti įtakos jų tautos įstatymams. Libano sunitai nesutaria, sakydami, kad Koranas neturėtų daryti įtakos politiniams įstatymams (37 proc.) Ir kad įstatymai turėtų tiesiog atspindėti islamo vertybes (34 proc.). Tarp libaniečių šiitų 56% teigia, kad įstatymai turėtų būti vykdomi pagal islamo principus, tačiau ne griežtai.

Tik ketvirtadalis musulmonų Libane sako, kad įstatymai turėtų griežtai vadovautis Koranu, galbūt atspindėdami įvairų šalies etninį ir religinį pobūdį bei jo įstatymus, kurie kiekvienai religinei grupei suteikia žodį nacionalinei politikai. Pusė jaunų libaniečių (18–29 metų amžiaus) teigia, kad Koranas neturėtų daryti įtakos įstatymams, palyginti su 36 proc., Kurie tai sako tarp 50 ir vyresnių libaniečių.

Turkijoje, kuri 1923 m. Buvo įkurta kaip pasaulietinė demokratija, 36 proc. Teigia, kad Koranas neturėtų daryti įtakos įstatymams, palyginti su 27 proc., Kurie tai pasakė 2012 m. Nuomonę šiuo klausimu Turkijoje iš dalies lemia pamaldumas. į islamą ir amžių. Turkijos musulmonai, kurie meldžiasi penkis kartus per dieną ar daugiau, sako, kad įstatymai turėtų griežtai laikytis Korano (32 proc.), Nei tų, kurie meldžiasi mažiau nei penkis kartus per dieną (9 proc.). Ir apskritai jaunesni Turkijos žmonės rečiau sako, kad įstatymai turėtų griežtai laikytis Korano.


Didžioji dauguma Burkina Faso teigia, kad Koranas neturėtų daryti įtakos šalies įstatymams (60 proc.) Arba turi vadovautis tik islamo vertybėmis ir principais (27 proc.). Burkina Faso krikščionys sako, kad islamo principai neturėtų daryti įtakos įstatymams (77 proc.), Nei musulmonams (50 proc.).

Paprastai labiau išsilavinę žmonės sako, kad įstatymai neturėtų vadovautis Koranu

Švietimo skirtumai, ar Koranas neturėtų daryti įtakos įstatymamsŠešiuose iš 10 apklaustų šalių žmonės, turintys vidurinį ar aukštesnį išsilavinimą, dažniau sako, kad nacionaliniai įstatymaiturėtų neKoranas, palyginti su tais, kurie turi žemesnį nei vidurinį išsilavinimą. Pavyzdžiui, 48% nigeriečių, turinčių vidurinį ar aukštesnį išsilavinimą, sako, kad Koranas neturėtų daryti įtakos įstatymams, palyginti su 29% tų, kurie turi žemesnį nei vidurinį išsilavinimą. Šiuo požiūriu labiau išsilavinę žmonės iš šių šalių turi pasaulietines pažiūras šiuo klausimu.